Regulamin

Regulamin

Regulamin obowiązujący w obiekcie NajlepszeMiejsce.pl

W celu uniknięcia nieporozumień oraz zapewnienia Państwu udanego wypoczynku prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem. Złożenie rezerwacji na niniejszej stronie jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz przyjęciem i zaakceptowaniem regulaminu.

 1. NajlepszeMiejsce.pl - pokoje i apartamenty w Krakowie, nazywane są w dalszej części regulaminu Gestorem.
 2. Opłata za pobyt w obiekcie pobierana jest w formie przedpłaty (przelew bankowy) lub najpóźniej w dniu przyjazdu.
 3. Rezerwacja, aby była wiążąca zarówno dla Gestora jak i dla Gościa wymaga zagwarantowania. Gwarancją rezerwacji jest dokonanie wpłaty zadatku w formie przelewu na konto bankowe.
 4. Zadatek powinien być wpłacony w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia rezerwacji wstępnej. Wysokość zadatku ustala Gestor. 
 5. Rezerwacja do czasu jej potwierdzenia wpłatą zadatku (przelew bankowy) ma status rezerwacji wstępnej i nie jest wiążąca dla Gestora.
 6. Termin bezkosztowej zmiany lub anulacji rezerwacji wynosi 14 dni przed planowanym przyjazdem (nie dotyczy pobytów weekendowych oraz świątecznych: Sylwester, Majówka, Boże Ciało które są ofertami bezzwrotnymi, a także ofert zakupionych w serwisach partnerskich, których warunki zmiany lub anulacji każdorazowo określone są w treści oferty). Z tytułu rezerwacji zmienionych lub anulowanych przed upływem tego terminu, Gościowi przysługuje możliwość zmiany terminu lub zwrot dokonanej wpłaty. Przy anulowaniu lub zmianie daty rezerwacji po tym terminie, zwrot dokonanej wpłaty lub jej obniżenie nie przysługuje.
 7. W przypadku rezerwacji złożonych w dniu przyjazdu, za anulację po godzinie 15.00 lub nieprzybycie do obiektu bez wcześniejszego powiadomienia o rezygnacji, zostanie naliczona należność za pierwszą noc.
 8. W przypadku nieprzybycia do obiektu do godz. 24.00 w dniu zameldowania, bez wcześniejszego powiadomienia, Gestor ma prawo uznać rezerwację za anulowaną, zaś zwrot dokonanej wpłaty nie przysługuje.
 9. W przypadku rezygnacji z pobytu lub skrócenia pobytu z przyczyn losowych, niezależnych od Gestora, kwota pełnej rezerwacji lub należność za niewykorzystane dni nie zostanie zwrócona.
 10. Gestor zastrzega sobie prawo do odwołania pobytu w każdym czasie przed jego rozpoczęciem w wypadku stanu wyższej konieczności spowodowanej zdarzeniem losowym z przyczyn niezależnych od Gestora. Należność spełnienia świadczenia zobowiązuje Gestora do przedstawienia oferty zastępczej na zasadach pierwszeństwa lub zwrot uiszczonej należności.
 11. Wszystkie dodatkowe usługi, z których Goście korzystają w czasie pobytu w obiekcie: telefon, kawa, przekąski, mini bar itp. należy pokryć osobiście, nie są one wliczone w cenę pobytu.
 12. W cenę wynajmu pokoi wliczony jest koszt sprzątania.
 13. W cenę wynajmu apartamentów nie jest wliczona opłata za sprzątanie, która wynosi 60 zł i jest opłatą jednorazową za cały pobyt. Gość zobowiązany jest rozliczyć opłatę za sprzątanie przy zameldowaniu. Każde dodatkowe sprzątanie na życzenie podlega opłacie 60 zł.
 14. Doba hotelowa trwa dla:
  a. pokoi: od godz. 14:00 do godz. 12:00 dnia następnego.
  b. apartamentów: od godz. 14:00 do godz. 11:00 dnia następnego.Życzenie przedłużenia pobytu prosimy zgłaszać do godz. 10:00, pobyt zostanie przedłużony w miarę istniejących możliwości.
 15. Zatrzymanie pokoju lub apartamentu po godzinie 13.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu i naliczona zostanie opłata za kolejną dobę.
 16. Obsługa wydaje tylko jeden komplet kluczy. Za zgubienie kluczy opłata wynosi 100 PLN.
 17. Przed każdorazowym opuszczeniem pokoju lub apartamentu prosimy wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne, zgasić światło, zamknąć okna i pokój, a przede wszystkim drzwi wejściowe do obiektu lub apartamentu!
 18. Osoby odwiedzające naszych Gości proszone są o opuszczenie pokoi i apartamentów przed godz. 22.00. W przypadku gdy obsługa stwierdzi obecność osób trzecich, nie zameldowanych w danym obiekcie, Gestor ma prawo wypowiedzieć Gościom umowę najmu obiektu i obciążyć dodatkową opłatą w wysokości kosztu jednej doby hotelowej za każdy dzień pobytu nie zameldowanej osoby.
 19. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.  W przypadku załamania zakazu naliczona zostanie opłata dodatkowa w wysokości 1100 zł tytułem ozonowania i dearomatyzacji pomieszczenia. Jedynym miejscem, gdzie można palić jest  przedsionek przy wejściu do obiektu.
 20. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00 dnia następnego.
 21. W pokojach i apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz organizowania imprez, wieczorków panieńskich/kawalerskich i tym podobnych. W przypadku naruszenia tego zakazu Gestor ma prawo obciążyć Gościa karą umowną w wysokości 100 zł i wypowiedzieć umowę wynajmu w trybie natychmiastowym bez zwrotu kosztów pobytu.
 22. W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług obiektu mają obowiązek tak się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innych Gości i mieszkańców. Osoby naruszające w sposób rażący spokój innych Gości mogą zostać usunięte z obiektu, bez zwrotu kosztów pobytu. W przypadku interwencji policji, Gość ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za naruszenie porządku.
 23. Gestor może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu Gestora lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników albo innych osób przebywających w obiekcie albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania Gestora.
 24. Gość nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju lub apartamentu innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który dokonał opłaty.
 25. Wartościowe rzeczy i pieniądze prosimy oddać do depozytu Gestora. Gestor nie ponosi odpowiedzialności za zaginione rzeczy, które nie zostały zdeponowane.
 26. Gestor nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, parking jest niestrzeżony.
 27. Nie należy przenosić wyposażenia pokoi bez powiadomienia o tym obsługi.
 28. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za spowodowane uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia obiektu i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających. Rekompensata finansowa wynosi 100% kosztów poniesionych przez Gestora na naprawy uszkodzeń.
 29. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe nie zezwala się na używanie w pokojach i apartamentach dodatkowych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju (np.: grzejników, żelazek, czajników bezprzewodowych i innych podobnych urządzeń ) z wyjątkiem aparatów do higieny osobistej (maszynka do golenia, suszarka itp.)
 30. Wszelkie spory i roszczenia niewyjaśnione na miejscu rozwiązane będą na drodze sądowej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższego regulaminu!
Życzymy przyjemnego pobytu!

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości
prosimy o kontakt
tel.: +48 519 193 563